Styrelsen

Hangö Udds TjänstemÄn Pro rf

Styrelsen:

 

 

 

Ordförande

Peter Nordström

 

Viceordförande

Carina Malmlund

 

Sekreterare

Alexander Baarman

 

Kassör

Tom Nordblad

 

Medlems-

och informationssekreterare

Johan Nordlund

 

Webmaster

Dennis Winberg

 

Ansv.f. medlemsärenden

Helena Lesch-Saarinen

 

Ansv.f. medlemsärenden

Kim Wiberg

 

Ansv.f. medlemsärenden

Ralf Welander