Minigolf

Hangö Udds TjänstemÄn Pro rf


 

En medlemsförening till Fackförbundet PRO

Fackförbundet Pro är det största tjänstemannaförbundet i den privata sektorn och Tjänstemannacentralorganisationen STTK:s största medlemsförbund.


Pro är en stark och ansvarsfull påverkare i det finländska arbetslivet och på arbetsmarknaden och dess verksamhet grundar sig på ett brett medlemsfält och stabil ekonomi


Uppdaterad 11.01.2017