Styrelsen

Hangö Udds TjänstemÄn Pro rf

Styrelsen:
Ordförande

Peter Nordström


Viceordförande

Carina Malmlund


Sekreterare

Alexander Baarman


Kassör/webmaster

Tom Nordblad


Medlems-

och informationssekreterare

Johan Nordlund


Ansv.f. medlemsärenden

Helena Lesch-Saarinen


Ansv.f. medlemsärenden

Kim Wiberg


Ansv.f. medlemsärenden

Ralf Welander


Ansv.f. medlemsärenden

Leif Nyman