Kultur

Hangö Udds TjänstemÄn Pro rf

HANGÖ UDDS TJÄNSTEMÄN TU r.f.

 

 

Under år 2020 ordnar inte föreningen något kulturevenemang,istället betalas en avgift motuppvisande av kvitto dock högst 20€,en gång på våren och en gång på hösten för tex. teaterbesök,konsert mm. per medlem.

 

Fyll i o skriv ut

 

Kulturstödsformuläret

 

och

 

Kontakta föreningens kassör för utbetalning

huttu.kassa@gmail.com

 

 

Styrelsen